Plan Jarosława Kaczyńskiego

Spotkanie na Nowogrodzkiej trwa. Decyzji nadal nie znamy bo i wciąż możliwy jest wariant, w którym premierem zostanie sam Jarosław Kaczyński. A o konieczności rekonstrukcji rządu, mówił on już na początku lipca, na kongresie partii w Przysusze. A później powtarzał to w kolejnych wywiadach, także tu w naszym studiu. Plan nakreślony przez Jarosława Kaczyńskiego jest jasny - po pierwszej połowie kadencji trzeba przygotować rząd na nowe, trudniejsze czasy.

Zobacz więcej