Polska ulubionym celem zagranicznych turystów

Warszawa stała się w 2017 roku najbardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów z Izraela. Polska jest miejscem, do którego przybywa coraz więcej cudzoziemców, nie tylko w celach turystycznych. Wiele osób w Polsce poszukuje także pracy. To przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki.

Zobacz więcej