Unijny sędzia przeciwko Polsce

Minister środowiska w Luksemburgu przekonywał sędziów unijnego Trybunału Sprawiedliwości do cofnięcia postanowienia o zakazie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Profesor Jan Szyszko tłumaczył, że to konieczne, aby ochronić puszczę przed groźnym szkodnikiem - kornikiem drukarzem. Ale przedstawiciele Komisji Europejskiej są głusi na te argumenty. Dzisiaj Komisja wystąpiła o nałożenie kar finansowych na Polskę. Dlaczego to wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, który powinien być bezstronny, zasugerował wniosek, którego autorem jest Komisja Europejska?

Zobacz więcej