Przywrócić pamięć

72 lata temu Amerykanie wyzwolili niemieckie obozy koncentracyjne Mauthausen-Gusen. To jedno z miejsc, gdzie Niemcy prowadzili zaplanowaną zagładę polskiej inteligencji. Jednak tuż po wojnie, pozostałości po obozie w Gusen zostały w znacznej części zniszczone, zaś tereny poobozowe podzielone i sprzedane prywatnym właścicielom.

Zobacz więcej