Karol Jałtuszewski

Karol Jałtuszewski

Reporter Wiadomości.