Nieuczciwe praktyki spółdzielni mieszkaniowych

Nowe przepisy prawa spółdzielczego wiążą członkostwo z prawem do lokalu, dają prawo do pieniędzy zgromadzonych na funduszu remontowym, gwarantują też wykluczonym ze spółdzielni mieszkańcom przywrócenie prawa do lokalu. Jednak nie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe przestrzegają nowych przepisów, wprowadzając do umów mieszkaniowych niezgodne z prawem klauzule.

Zobacz więcej